Σύστημα καταμέτρησης ατόμων

  • Ηχογράφηση και εκφώνηση μηνύματος
  • 3 Λυχνίες προειδοποίησης του κοινού
  • Ο Μέγιστος αριθμός ατόμων μπορεί να καθοριστεί από το χρήστη
  • Αυτόματος έλεγχος πόρτας

Για πληροφορίες και τιμές καλέστε 2610 223883

Leave a Reply

Your email address will not be published.