Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

Πυρανίχνευση - Πανεπιστήμιο Πάτρας

Η εταιρία μας εγκατέστησε με επιτυχία συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων της TECHNOCONTROL και INIM σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών

.gas1