Συστήματα συναγερμού

SIEMENSBOSCHAVSHONEYWELL
         IC60       ΑΜΑΧ     CAPTURE    VISTA 12
      Ι6 ΖΩΝΕΣ     8 ΖΩΝΕΣ      8 ΖΩΝΕΣ    12 ΖΩΝΕΣ
ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΕΩΣ 128 ΖΩΝΕΣ ΕΩΣ 48 ΖΩΝΕΣ