Τι κάνουμε

Η interelectronics έχει τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικών συστημάτων σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Δημόσιους οργανισμούς, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και Ξενοδοχεία σε: ασφάλεια, έλεγχο πρόσβασης, επικοινωνία, μουσική, απομακρυσμένο έλεγχο.