Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

Η εταιρία μας εγκατέστησε με επιτυχία συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων με ανιχνευτές αερίων της TECHNOCONTROL και πίνακαες πυρανίχνευσης της INIM σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης σε κάποιος χώρους εγκαταστήσαμε και ανιχνευτές φλόγας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *