Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών με εφαρμογή από SmartPhone

Απομακρυσμένος έλεγχος on/off ηλεκτρικών συσκευών μεγάλης ισχύος, όπως Ηλεκτρικής κουζίνας, Θερμοσίφωνα κ.λ.π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.