Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων

Η εταιρία μας εγκατέστησε με επιτυχία συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων με ανιχνευτές αερίων της TECHNOCONTROL και πίνακες πυρανίχνευσης της INIM σε κτίρια. Επίσης σε κάποιος χώρους εγκαταστήσαμε και ανιχνευτές φλόγας.